Lärande för framtidens primärvård

Utbildning och kompetensutveckling är två hörnstenar i Akademiska vårdcentralers verksamhet. 

Nätverket för de akademiska vårdcentralerna sätter studenten i centrum och satsar extra mycket på att ta hand om studenter, så att deras verksamhetsförlagda utbildningen ska ge den bästa grunden för framtida arbete inom primärvården. 

Lika viktigt är det att främja medarbetarnas kompetensutveckling, det görs genom att uppmuntra till fortsatta akademiska studier och fortbildning, både formell och informell. En aspekt är handledarutbildning - för att ge studenterna bästa tänkbara verksamhetsförlagda utbildning. 

Mer information: