Bättre lärande med riktiga patienter

Vid Gustavberg AVC och Jakobsberg AVC finns studentledda undervisningsmottagningar. Och vid Hässelby/Akalla AVC planeras för ytterligare en.

På en studentledd mottagning behandlar du som student riktiga patienter under kunnig handledning av AVCns personal. Som en del av det verksamhetsförlaggda lärandet arbetar ni även i tvärprofessionella team.