Interprofessionell utbildning

Att möjliggöra interprofessionell utbildning är en viktig målsättning för de Akademiska vårdcentralerna och dess nätverk. Det innebär att studenter inom olika utbildningsprogram aktivt samarbetar och därmed lär med, av och om varandra.

Vinsterna med IPE, Interprofessional Education, är flera. IPE aktiviteter bidrar till att öka kunskaperna om varandras professioner, att öka medvetenheten om det egna ansvaret i förhållande till andra professionser och att utveckla färdighet i teamarbete. IPE innebär också att flera studenter lär tillsammans och löser problem tillsammans - det bidra till ett ökat lärande. Det är viktigt att lära sig om varandras ansvar och kompetens för framtida teamarbete.

De akademiska vårdcentralerna arbetar aktivt med att införa IPE på sina mottagningar. Vi strävar efter att du som är student hos oss ska få tillfälle till interprofessionella aktiviteter under din VFU. Detta kan ske genom att du får arbeta på en studentdriven mottagning eller genom att du får göra IPE aktiviteter invävda i övriga aktiviteter under din placering.