Att tänka på innan din placering

JOBSH

JoBSH står för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är en obligatorisk webbutbildning riktad till studenter innan de ska ut i klinisk utbildning och organiseras av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU). Se vidare under länken nedan: 

CKU JoBSH "licence to VIL"

 

e-tjänstekort

När du göra din kliniska placering på en vårdcentral inom SLL måste du ha ett giltigt e-tjänstekort. I nedanstående webbsida finns information från KI om hur du skaffar e-tjänstekort:

E-legitimation