Grund för utveckling

Målet med din kliniska placering i primärvården är att du på ett effektivt sätt ska utveckla dina kliniska kunskaper och färdigheter i primärvårdens miljö med de vanliga folksjukdomarna och tillstånden i fokus.

Våra handledare är till för att stödja dig i att uppnå lärandemålen för din utbildning och för att du ska lära känna primärvårdens arbetssätt.

Vi strävar efter att du under din placering även ska ha tillfälle att lära känna hur andra professioner arbetar och hur olika yrkesroller kompletterar varandra i teamarbetet.