Varför inte ta en examen vid universitet eller högskola?

För den medarbetare som vill fördjupa sig vetenskapligt, uppmuntrar Akademiska vårdcentraler att läsa en kandidat-, magister/master- eller gå en forskarutbildning. 

Magister-/masterutbildning

I de flesta fall utmärks fortbildningar av att de är förhållandevis korta, de flesta har en längd från någon timme till cirka en vecka. I vissa fall kan medarbetare inom primärvården beviljas längre utbildningar på arbetstid. Exempelvis har läkare och sjuksköterskor i Sverige med äldre grundutbildningar inte motsvarande kandidat-, eller magisterexamen då utbildningarna tidigare inte innehöll moment med självständigt vetenskapligt arbete. För att stärka den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare ser därför AVC gärna att dessa medarbetare, ges möjlighet att läsa in kandidat-, och magisterexamen.

Forskarutbildning

Den mest omfattande fortbildningen för medarbetare är forskarutbildningen som motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med disputation där man försvarar sin doktorsavhandling. Steget in i forskarutbildningen sker ofta genom att den presumtive doktoranden kontaktar en senior forskare och i liten skala arbetar med ett utvecklings-, eller forskningsprojekt för att pröva intresse och fallenhet.

Eftersom forskarutbildningen innebär att man under lång tid har mindre tid för kliniskt arbete krävs forskningsfinansiering, exempelvis via ALF-medel eller KI-delfiniansiering av doktorander. Den som är intresserad av forskarutbildningen kan också söka direkt till doktorandplatser som annonseras ut i öppen konkurrens vid exempelvis Karolinska institutets forskarutbildningsportal.

Även om forskarutbildningen huvudsakligen består i att doktoranden ska genomföra forskningsprojekt är det också ett krav att man genomgår teoretiska forskarutbildningskurser (vid Karolinska institutet är dessa kurser totalt 30 högskolepoäng). För kliniskt verksamma doktorander finns särskilt anpassade forskarskolor som innebär att man tar del av ett fastlagt kursprogram som innehåller samtliga obligatoriska kurser.

I Stockholms län ger Akademiskt primärvårdscentrum forskarskola för doktorander inom primärvården. Forskarskolan ersätter arbetsgivaren för arbetstidsförlusten, vilket bidrar till att göra utbildningen attraktiv. Mer om forskarskolan för primärvårdsdoktorander.

Länkar:

Fortbildningsenheten vid Akademiskt primärvårdscentrum.

FPU-ledare vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Fortbildningssamordnare vid Akademiskt primärvårdscentrum.

KI-delfinansering av doktorander.