Kompetensutveckling

En av grunduppgifterna för de akademiska vårdcentralerna är att främja kompetensutvecklingen hos medarbetarna i nätverket.

Det görs genom att uppmuntra till fortsatta akademiska studier och fortbildning, både formell och informell.