Utbildningar

Det finns olika vägar att utbilda sig till handledare, både längre och kortare kurser, samt kortare introduktion på webben. 

En längre högskolekurs om 7,5 högskolepoäng, hp, ges bland annat av Centrum för klinisk utbildning, CKU, vid bland annat Karolinska institutet. CKU är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Sophiahemmets högskola, Ersta Sköndals högskola, Röda Korsets högskola och Stockholms läns lansting. Vissa av dessa högskolor ger handledarutbildning som uppdragsutbildning.

CKU erbjuder också "Stepping stone" kurser på 1,5 hp. Dessa består av kursmoduler som kan byggas ihop till en handledarutbildning om 7,5 hp.

Mer om handledarutbildningarna: 

Som introduktion till handledarskap finns också en webbkurs: