Handledarträffar

De olika högskoleutbildningarna anordnar och bjuder in till handledarträffar för de respektive kurser där verksamhetsförlagd utbildning ingår. De olika AVC:erna bjuder in till interprofessionella handledarträffar/seminarier för att stötta den pedagogiska kompetensen, se kalendarium.

Liljeholmen AVC har följande aktiviteter för handledare:

  • Handledarutbildning: ”Introduktion till Pedagogik och Lärande” i interprofessionella grupper för vårcentraler och rehab. Motsvarar 1,5 hp. Är likvärdig till CKU:s introduktionskurs i Stepping Stones serien och godkänd kurs ger behörighet till fortsättnignskurserna i Stepping Stones.
  • Introduktion till webbaserad handledarstöd.
  • Interprofessionella handledarträffar, 2 per termin.
  • Regelbundna arbetsgruppsmöten för handledare från olika professioner som arbetar med att planera och testa interprofessionella utbildningsmoment i projektform.