CKU-modellen

Centrum för klinisk utbildning, CKU, vid Karolinska institutet har en modell som tydliggör alla medarbetares del i studenternas utbildning som sker i den kliniska verksamheten, även de som inte är studentens handledare. 

Inom de akademiska vårdcentralernas nätverk arbetar vi efter CKU-modellen

Läs mer om CKU-modellen för verksamhetsintegrerat lärande: 

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)