Marina Taloyan

Marina Taloyan, docent, med. dr, är övergripande koordinator för Akademiska Vårdcentraler.

Kontakt: marina.taloyan@sll.se