Kersti Ejeby

Kersti Ejeby, leg. läkare, verksamhetschef för Gustavsberg Akademiska Vårdcentral, vid Gustavsbergs vårdcentral.

Kontakt: kersti.ejeby@sll.se