Kaisa Fritzell

Kaisa Fritzell, med. dr., samordnare för Hässelby/Akalla AVC, vid Hässelby Vårdcentral och Husby Akalla vårdcentral.

Kontakt: Kaisa.Fritzell@sll.se