Henrik Hallberg

Henrik Hallberg, leg. läkare, verksamhetschef för Liljeholmen AVC, vid Liljeholmens vårdcentral.

Kontakt: Henrik.Hallberg@sll.se