Eva Toth-Pal

Eva Toth-Pal, med. dr., leg. läkare, samordnare för Liljeholmen AVC, vid Liljeholmens vårdcentral.

Kontakt: Eva.Toth-Pal@sll.se