Eva Henriksen

Eva Henriksen, med. dr., f.d. tillförordnad verskamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum där Akademiska Vårdcentraler ingår.

Kontakt: eva.henriksen@sll.se