Erik Lucht

Erik Lucht, med. dr., verksamhetschef för Hässelby AVC, vid Hässelby vårdcentral och Husby Akalla vårdcentral.

Kontakt: erik.lucht@sll.se