Britt-Marie Pla

Britt-Marie Pla, verksamhetschef för Mörby Akademiska Vårdcentral.

Kontakt: Britt-Marie.Pla@sll.se