Bo Christer Bertilson

Bo Christer Bertilson, med. dr., leg. läkare. Samordnare för Huddinge/Flemingsberg Akademiska vårdcentral, vid Huddinge vårdcentral och Flemingsbergs vårdcentral.

Kontakt: bo.bertilson@ki.se