Uppdraget

Akademiska vårdcentralers verksamhet ska stärka utbildning, patientnära forskning och utveckling, samt föra in ny kunskap för att höja kvalitet inom såväl offentligt som privat driven primärvård.

Från första januari 2015 bildar Akademiska vårdcentraler, AVC, tillsammans med Centrum för allmänmedicin den nya organisationen Akademiskt primärvårdscentrum, APC. 

Läs tjänsteutlåtandet om AVC.

Läs inriktningsbeslut om etablering av Akademiskt primärvårdscentrum.