Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Diskussioner om hur man ger återkoppling på ett konstruktivt sätt.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap om hur återkoppling kan ges.

Diskussionsledare

Peter Lindberg och Karin Björklund.

Arrangör

AKor inom Huddinge AVC

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika ingår.

Anmälan

Via mail till peter.lindberg@aleris.se, senast den 18/3 2020.

Mer info

Ytterligare information kan ges av Peter Lindberg via mail: peter.lindberg@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är  på gång med mera.