Målgrupp

Alla som handleder studenter, oavsett profession.

Program

14.00-14.45: företrädare för grundutbildningarna samt specialistutb för SSK presenterar hur de arbetar med peer-learning

  • Läkarprogrammet, KI – Charlotte Hedberg
  • Sjuksköterskeprogrammet – Ulla Thörnblom RKH samt Aziz Azali, KI
  • Fysioterapiprogrammet, KI – Veronica Balkefors 
  • Arbetsterapiprogrammet, KI – namn ej klart
  • Barnmorskeutbildningen, Sophiahemmet – Susanne Georgson
  • Specialistutbildning för SSK i barn och ungdom samt distriktssjuksköterskor, KI – Marina Reuterswärd

14.45-15.00: Fika
15.00-15.45: Diskussioner om peer-learning i professions-specifika grupper med respektive lärosäte/profession
15.45-16.00: Summering

Arrangör

Hässelby och Jakobsbergs akademiska vårdcentraler.

Anmälan

Via e-post till Ewa Gedda (Jakobsbergs AVC): ewa.gedda@sll.se eller Marie Haga (Hässelby AVC): britt-marie.haga@sll.se