Målgrupp

Läkare inom primärvården i sydvästra Stockholm.

Aktivitet

13.00-13.30 Lättare förtäring
13.30-13.45 Läkemedelsinformation, Picato®(Ingenolmebutat), Daivobet® Gel (kalcipotriol/betametasondipropionat), LEO Pharma
13.45-14.30 Hudförändringar, diagnos och behandling, Dr Ada Girnita
15.00-15.20 Fika
15.20-16.30 Hudförändringar, diagnos och behandling, Dr Ada Girnita

Föreläsare

Ada Girnita, MD, PhD Senior dermatolog. Sektionschef tumörenheten Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Arrangör

Huddinge/Flemingsberg AVC i samarbete med LEO Pharma.

Kostnad

Kostnadsfritt. Eventuell resa bekostas av deltagare/arbetsgivare.

Anmälan

Anmälan sker senast fredag den 11 november till anlse@leo-pharma.com. Uppge namn, adress, arbetsplats samt ev. specialkost. Samtliga deltagare behöver verksamhetschefs/huvudmannens godkännande.

Övrigt

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn….