Jakobsbergs AVC erbjuder hösten 2017 kompetensutveckling för handledare inom nätverket oavsett profession. Vi rekommenderar att man deltar vid alla fyra tillfällen för att få en mer heltäckande bild av pedagogikens betydelse för lärande. Det kommer att ges stort utrymme för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan olika professioner.

Seminarie-serien har genomförts vid tre tillfällen tidigare och det genomsnittliga omdömet har varit 8 på en skala från 1-10, där 10 var mycket bra. Några kommentarer från deltagarna:

”Ert engagemang smittar av sig, mkt spännande”
”Berikande”
”Bra med exempel”
”Nya tankebanor, olika inlärningsmetoder”
”Bra blandning mellan teori och grupparbete”

Målgrupp

Handledare inom nätverket, oavsett profession.

Program

  • 17-09-20: Introduktionens betydelse för lärande och lärstilar
  • 17-10-11: Feedback/återkoppling
  • 17-11-22: Interprofessionellt lärande samt reflektionens betydelse för lärande
  • 17-12-06: Peer-learning (studenter av samma kategori lär av varandra)

Arrangör

Mörby akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl er senast den 6/9 till ewa.gedda@sll.se, meddela då också önskemål om ev specialkost. 

Begränsat antal platser, först till kvarn!