Jakobsbergs AVC erbjuder våren 2017 kompetensutveckling för handledare inom nätverket oavsett profession. Vi rekommenderar att man deltar vid alla fyra tillfällen för att få en mer heltäckande bild av pedagogikens betydelse för lärande. Det kommer att ges stort utrymme för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan olika professioner.

Seminarie-serien har genomförts vid tre tillfällen tidigare och det genomsnittliga omdömet har varit 8 på en skala från 1-10, där 10 var mycket bra.

Några kommentarer från deltagarna:

”Ert engagemang smittar av sig, mkt spännande”, ”Berikande”, ”Bra med exempel”, ”Nya tankebanor, olika inlärningsmetoder” ”Bra blandning mellan teori och grupparbete”

Målgrupp

Handledare inom nätverket, oavsett profession.

Arrangör

Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl er senast den 3/2 till ewa.gedda@sll.se, och meddela då också önskemål om ev specialkost.

Övrigt

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn….