Välkommen till en seminarie-serie på Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral (AVC) med följande 4 tema:

  • Introduktionens betydelse för lärande och lärstilar
  • Peer-learning (studenter av samma kategori lär av varandra)
  • Interprofessionellt lärande samt reflektionens betydelse för lärande
  • Feedback/återkoppling

Vi rekommenderar att man deltar vid alla fyra tillfällen för att få en mer heltäckande bild av pedagogikens betydelse för lärande. Det kommer att ges stort utrymme för diskussioner och utbyte av erfarenheter både mellan och inom verksamheterna.

Seminarie-serien har genomförts vid två tillfällen tidigare och det genomsnittliga omdömet var 8 på en skala från 1-10, där 10 var mycket bra.

Några kommentarer från deltagarna:

”Ert engagemang smittar av sig, mkt spännande”, ”Berikande”, ”Bra med exempel”, ”Nya tankebanor, olika inlärningsmetoder” ”Bra blandning mellan teori och grupparbete”

Tid: 21/9, 19/10, 16/11, 7/12

kl 13-16 (lunchsmörgås serveras från kl 12.30)

Anmäler Er senast den 9/9 till ewa.gedda@sll.se, meddela då också önskemål om ev specialkost

Begränsat antal platser, först till kvarn!