Målgrupp

Alla studentprofessioner, handledare.

Arrangör

Liljeholmens VC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via e-post till katarina.rolfhamre@sll.se

Övrigt

Program skickas ut separat.