Målgrupp

Distriktssköterskor och sjuksköterskor

Program

Vad ska man tänka på? Vad kan du som sjuksköterska göra för att följa upp en hjärtpatient?

Seminarieledare

Jenny Strandberg, distriktssköterska, AKA Huddinge/Flemmingsbergs AVC, processledare hjärta/kärl SLSO

Arrangör

Akademiskt Primärvårdscentrum (APC)

Kostnad

Kostnadsfritt, fika serveras

Anmälan

Senast 3/12 till: pernilla.alencar-siljehag@sll.se