Patientfallsseminarium på Jakobsbergs AVC

  • Startdatum: 2019-04-10 13:00
  • Slutdatum: 2019-04-10 16:00
  • Plats: Jakobsbergs akademiska vårdcentral, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, FOUnu, Birgittavägen 2A, Järfälla

Specialiseringen inom hälso- och sjukvården ställer ökande krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionellt samarbete leder till ökad patientsäkerhet, vilket leder till förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.

Målgrupp

Alla studenter oavsett profession som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården inbjuds till seminariet.

Program

Utifrån ett patientfall har vi gruppdiskussioner för att öka kunskapen och förståelsen för andra professioners roller och även för att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikation över professionsgränserna.

Ansvarig

Seminariet kommer att ledas av ansvariga AKA på Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral; Ninni Åkesson, sjukgymnast, Azita Mohammadzadeh sjuksköterska samt Fahime Lamian, läkare.

Arrangör

Jakobsbergs akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via e-post till Eva Gedda, eva.gedda@sll.se

Liknande händelser