Målgrupp

All kliniskt verksam personal och verksamhetschefer. Denna gång särskilt rehabkoordinatorer, psykosociala team, fysioterapeuter och läkare som möter patienter med svåra besvär.

Tema

“Rehabkoordinatorer, försäkringskassan och vårdgivare - hur samarbeta för patientens bästa?”   Kom och diskutera med APCs Kunskapsteam: Försäkringsmedicin/sjukintyg och erfarna rehabkoordinatorer om hur de bäst kan hjälpa till och hur vi kan samverka.

Arrangör

Huddinge/Flemingsberg AVC (del av APC, SLSO)

Kostnad

Deltagandet är gratis, inklusive fika.

Anmälan

Via e-post till Thomasine Gradén AKA HFAVC via thomasine.graden@aleris.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Bo Bertilson på bo.bertilson@ki.se