Program

  • Ahmed El Shafey presenterar sin masteruppsats “Factors influencing elderly Arabic immigrants continued physical exercising after a period of physiotherapy”.
  • Tanja Timson, Karolinska Institutet och Lena Lundh, Akademiskt Primärvårdscentrum, berättar om införandet av metoden “Tobaksavvänjning på recept”.
  • Karin Österberg, sjukgymnast och adjungerad klinisk adjunkt, presenterar
    årsrapport 2018 från BOA-registret.
  • Amanda von Rosen och Carina Bager presenterar sin magisteruppsats “Jag fick stöd utifrån mina önskemål - en enkätstudie om föräldrars tankar om amning/uppfödning och hur de önskar få stöd”.

Efter och mellan presentationerna är det fritt för diskussion och frågor.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Fika serveras!

Anmälan

Via mail till avc@steriksvardcentral.se, senast den 13 november.