Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

  • Karin Björklund presenterar sin forskning om patientförberedelse inför läkarbesök.
  • Jacek Kaczynski pratar om patientmedverkan i sjukskrivningsprocessen.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått kunskap om två olika perspektiv om patientmedverkan i vården.

Diskussionsledare

Bo Christer Bertilson

Arrangör

Huddinge AVC

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika ingår.

Anmälan

Via mail till jacek.kaczynski@sll.se senast den 24/3.

Mer info

Ytterligare information kan ges av Bo Christer Bertilson via mail: bo.bertilson@ki.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är  på gång med mera.