Målgrupp

All kliniskt verksam personal, verksamhetschefer och forskare.

Program

Universitetssjukvård (USV-sjukvård) vad är det och vad räknas?
Eva Henriksen, Verksamhetschef Akademiskt Primärvårdscentrum (APC)

Studenthandledning - så lyckas du med den!
Jacek Kaczynski, AKA Huddinge/Flemingsberg AVC-nätverk (HFAVC)

Handledarträff – en möjlighet att stärka ditt handledarskap
Karin Björklund Doktorand, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS och AKA APC och Thomasine Gradén AKA HFAVC

Aktuell forskning – vad pågår? Samverkansmöjligheter? Axplock: 

  • IBS – vanligaste nedre bukbesväret, orsakssamband?
  • Diabetesscreening
  • PFS - vanligaste knäbesväret
  • Lipödem och dercum – vad är vad?
  • ME/CSF – utrednings- och behandlingsförslag?
  • Hjärta–kärl
  • Digital patientmedverkan i anamnesupptagning
  • Artificiell intelligens i smärtdiagnostik
  • Folkhälsoprojekt

Arrangör

Huddinge/Flemingsberg AVC (del av APC, SLSO)

Kostnad

Deltagandet är gratis, inklusive fika

Anmälan

Thomasine Gradén AKA HFAVC via thomasine.graden@aleris.se

Övrigt

Frågor? Kontakta Bo Bertilson på Bo.Bertilson@ki.se