Representanter från alla primärvårdsenheter i området är inbjudna. Information och diskussion om AVC. Gemensamma frågor rörande utbildning, fortbildning och forskning. Dagordning skickas ut via mail till verksamhetschefer/nyckelpersoner.