Representanter från alla primärvårdsenheter i området är inbjudna. Information och diskussion om AVC. Information och diskussion om AVC. Gemensamma frågor rörande utbildning, fortbildning och forskning. Dagordning skickas ut via mail till verksamhetschefer/nyckelpersoner.

Den 1/6 kommer Anne Claesson från Akademiskt primärvårdscentrum för att berätta om fortbildningsorganisationen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi får också besök av Eva Pilsäter Faxner från SLSOs ledning som ger oss en inblick i Värdelyftet och de processer som pågår i primärvården inom SLSO.