Representanter från alla primärvårdsenheter i området är inbjudna. Information och diskussion om AVC. Information och diskussion om AVC. Gemensamma frågor rörande utbildning, fortbildning och forskning. Dagordning skickas ut via mail till verksamhetschefer/nyckelpersoner.

Den 8/3 kommer bl.a. Lena Lund från Akademiskt primärvårdscentrum för att berätta om fortbildningsorganisationen för distriktssköterskor samt ge oss en inblick i hur man kan tänka angående äldremottagning.