Målgrupp

Chefer från alla primärvårdsenheter i området.

Program

Information och diskussion om AVC. Gemensamma frågor rörande utbildning, fortbildning och forskning. Dagordning skickas ut via mail till verksamhetschefer/nyckelpersoner.

Arrangör

Mörby akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl gärna om du tänker delta till Christina Olsson, e-post: christina.b.olsson@sll.se