Målgrupp

Chefer eller andra intresserade från alla primärvårdsenheter i området.

Program

Våld i nära relationer – hur agerar vi i primärvården, kunskapsläge och vilket stöd kan vi få. Felicia Blomqvist Hassell, enheten för våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum.

Cancerpatienter i primärvården – där tiden är avgörande för behandlingsresultatet. Information om snabbspår, stöd och hjälp från Kunskapsteamet CaPrim (prisade med gyllene äppletför sina insatser) Åsa Gisel, vårdutvecklare, kunskapsteam CaPrim.

Koll på folkhälsan i närområdet – Folkhälsokollen, ett webbverktyg med aktuell data om hälsa, livsvillkor, levnadsvanori Region Stockholm. Hur är befolkningssammansättningen i ditt område och vilka utmaningar innebär det? Emelie Andersson, Anders Walander Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Arrangör

Jakobsbergs akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl gärna om du tänker delta till Charlotta Nylén, e-post: charlotta.nylen@sll.se