Målgrupp

Chefer eller andra intresserade från alla primärvårdsenheter i området.

Program

  • Riskbruk alkohol – hur kan vi agera i primärvården.
    Lene Nordstrand, Kunskapsteam Riskbruk Alkohol, Akademiskt primärvårdscentrum.
  • Tobaksbruk – primärvårdens roll för att hjälpa patienten bli tobaksfri.
    Lena Lundh, kunskapsteamTobaksbruk, Akademiskt primärvårdscentrum.
  • Övervikt/Fetma och Fysisk aktivitet på Recept (FaR) – vad vi kan göra för våra patienter med övervikt/fetma. Hur kan vi använda FaR i det kliniska arbetet?
    Eva Flygare Wallén, Cecilia Berg Kunskapsteam övervikt och fetma samt fysisk aktivitet på recept, Akademiskt primärvårdscentrum

Arrangör

Jakobsbergs akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl gärna om du tänker delta till Charlotta Nylén, e-post: charlotta.nylen@sll.se