Målgrupp

Chefer eller andra intresserade från alla primärvårdsenheter i området.

Program

Information och diskussion om AVC. Gemensamma frågor rörande utbildning, fortbildning och forskning. Dagordning skickas ut via mail till verksamhetschefer/nyckelpersoner.

Plats

Konferensrummet, Danderyds vc, Golfvägen 8, Mörby centrum plan 5, 182 31 Danderyd. På grund av rådande situation kan mötet komma att genomföras digitalt via Teams.

Arrangör

Danderyds akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl gärna om du tänker delta till Christina Olsson, e-post: christina.b.olsson@sll.se