Under denna fortbildning tittar vi närmare på hur distriktssköterskan/ sjuksköterskan i hemsjukvård kan uppmärksamma risker och förbättra säkerheten kring äldres läkemedelshantering på bästa sätt, med särskilt fokus på patientens övergång från sluten till öppen vård.

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor.

Program

Äldre och läkemedel – sjuksköterskans roll
Hur kan sjuksköterskor och distriktssköterskor bidra till att förbättra kvaliteten och säkerheten i äldres läkemedelsanvändning?

Föreläsare

Johan Fastbom. Professor i geriatrisk farmakologi, Karolinska institutet. Utredare i läkemedelsfrågor, Socialstyrelsen.

Arrangör

Akademiskt primärvårdscentrum

Kostnad

Kostnadsfritt (fika ingår).

Anmälan

Senast den 18/3 (begränsat antal platser) till pernilla.alencar-siljehag@sll.se

Avbokning

Senast 14/3. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser 500kr, exkl moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Avbokning av kurs sker via e-post.