Del 2- Kurs i "Introduktion till Handledning och Lärande" motsvarande Stepping Stones grundkurs 1,5hp.

För att bli godkänd ska du ha deltagit aktivt vid båda tillfällena samt genomfört den skriftliga uppgiften däremellan.