Målgrupp

Alla som handleder studenter oavsett profession.

Program

14.00-14.45 - företrädare för grundutbildningarna samt specialistutbildning för SSK presenterar hur de arbetar med peer-learning

  • Läkarprogrammet, KI – Charlotte Hedberg
  • Sjuksköterskeprogrammet – Ulla Thörnblom RKH samt Lise-Lott Rydström, KI
  • Fysioterapiprogrammet, KI – Veronica Balkefors 
  • Arbetsterapiprogrammet, KI – Helena Brodin
  • Barnmorskeutbildningen, Sophiahemmet – Hanna Ulfsdottir
  • Specialistutbildning för SSK i barn och ungdom samt distriktssjuksköterskor, KI – Namn ej klart

14.45-15.00  Fika

15.00-15.45  Diskussioner i professions-specifika grupper med respektive lärosäte/profession

15.45-16.00  Summering

Arrangör

Hässelby och Jakobsbergs akademiska vårdcentraler

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Till Ewa Gedda (Jakobsbergs AVC) på ewa.gedda@sll.se, eller Marie Haga (Hässelby AVC) på britt-marie.haga@sll.se