KTC på Jakobsbergs sjukhus drivs gemensamt av Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral och Jakobsbergsgeriatriken och är en avdelning avsedd för praktisk träning av kliniska och kommunikativa färdigheter. Till detta finns attrapper, apparatur och simulatorer till hjälp. Syfte med ett KTC är att erbjuda studenter och personal möjlighet till att praktiskt träna kliniska färdigheter för att bli säkrare i sin nuvarande och framtida profession.

Personal och studenter hälsas hjärtligt välkomna att bli bättre genom träning på KTC.
Under våren kommer vi ha olika teman, då vi fokuserar lite extra på ett område men givetvis kan man träna på det mesta i mån av plats.

27/1   Ven- och kapillär provtagning samt apparatur
3/2     Sår, kompressionslinda och mäta ut kompressionsstrumpor
10/ 2  Venprovtagning, hur man handhar subcutan venport, CVK och picc-line
17/2   Blododling och Injektionsteknik inklusive ”körkort”
2/3     V-sond
9/3     OBS! Datum preliminärt, KAD och urinodling
16/3   Medicin teknisk utrustning
6/4     Urologi, suturering och öron
13/4   V-sond
20/4   Sår, kompressionslinda och mäta ut kompressionsstrumpor
27/4   Venprov, KAD/urin odling, blododling, smärtpump
11/ 5  Omläggningsmaterial
25/5   Urologi, suturering och öron

Personal kommer att finnas på plats för att visa och hjälpa till om det önskas.

Föranmäl genom att skicka ett SMS till 070 1643717, skriv till exempel:
27/8, Anna Andersson SSK.
Vid frågor kontakta:
Christina Sundman christina.sundman@sll.se
Varmt välkomna!