Tema för mötet är peer learning. Inbjudan riktar sig till dig i Mörby AVC-nätverk som handleder studenter och/eller har intresse för pedagogik och utbildningsfrågor. Anmälan senast måndagen den 17/10 till christina.b.olsson@sll.se