Tema för mötet är interprofessionellt lärande. Inbjudan riktar sig till dig i Mörby AVC-nätverk som handleder studenter och/eller har intresse för pedagogik och utbildningsfrågor. Anmälan senast måndagen den 9/5 till christina.b.olsson@sll.se