Målgrupp

Studerande med placering i verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och socialtjänst (t.ex. studerande till dietist, fysioterapeut, medicinsk sekreterare, arbetsterapeut, läkare, socionom, sjuksköterska).

Genomförande

Genom att studera ett case (patientfall) går vi på djupet med ett komplext problem, elaborerar lösningar samt analyserar konsekvenser av beslut utifrån vår samlade tidigare erfarenhet och kunskap och våra olika professionsperspektiv. Seminariet kommer att utformas som en Samordnad individuell plan (SIP) för en äldre brukare/patient. SIP är ett verktyg för samordning av en brukares/patients insatser från socialtjänst (kommunen) och hälso- och sjukvård (landstinget).

Arrangör

Hässelby Akalla Akademiska Vårdcentral

Kostnad

Gratis för studenter.

Anmälan

Senast den 1 oktober till pernilla.alencar-siljehag@sll.se