Målgrupp

Studerande med placering i verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård eller socialtjänst.

Syfte

Att erbjuda en interprofessionell lärandeaktivitet för studenter som är placerade i primärvården eller socialtjänsten.

Mål

Att studenten skall kunna analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner, vilket bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa för patienter i primärvården/äldreomsorgen.

Program

09:30 - Seminarium, SIP.
10:00 - Fika och handledning i mindre grupper
10:30 - Fortsättning av seminariet
11:00 - Sammanfattning och utvärdering

Seminariet leds av

Adjungerade kliniska adjunkter Fedra Amorim, distriktsläkare, Karin Österberg,
sjukgymnast, Pernilla Siljehag, distriktssköterska, Sofia Stråth, distriktssköterska och Isabella Forssén, distriktssköterska.

Anmälan

Senast den 12/11 till sofia.strath@steriksvardcentral.se Meddela vilken profession du tillhör. Antalet platser är begränsat till 2-3 stycken per profession.

Du kommer att få ett svarsmail och instruktioner om hur du ska förbereda dig inför seminariet.