Målgrupp

Distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, allmänläkare och andra läkare i primärvården samt andra professioner som är delaktiga i vården för patienten.

Program

Diskussioner utifrån Palliativt kunskapscentrums nyhetsbrev om hjärtsvikt. Se länkad PDF.

Lärandemål

  • Identifiera patientens olika symtom vid hjärtsvikt
  • Beskriva lindrande behandling och vård i relation till sjukdomsfas
  • Diskutera betydelsen av samarbete kring vården för en patient med svår hjärtsvikt

Seminarieledare

  • Erika Berggren, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska, med dr
  • Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare, sjuksköterska spec. onkologi, Palliativt kunskapscentrum

Arrangör

Akademiskt Primärvårdscentrum (APC)

Kostnad

Kostnadsfritt, fika serveras.

Anmälan

Senast 19/11 till: pernilla.alencar-siljehag@sll.se