Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Diskussioner om hur studentens lärande om bemötande av patienter under VFU och hur kan vi stödja och lyfta studenten i dess lärande.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap kring handledning av studentens patientbemötande för att kunna använda det i sitt handledarskap.

Diskussionsledare

Karin Björklund och Jenny Strandberg

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se senast 15 februari 2019.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Karin Björklund via mail: karin.b.bjorklund@sll.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.