Handledarträff: Studentens lärandemål om patientbemötande, hur gör man?

  • Startdatum: 2019-02-21 14:00
  • Slutdatum: 2019-02-21 16:00
  • Plats: Huddinge akademiska vårdcentral. Paradistorget 4, plan 2.

Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Diskussioner om hur studentens lärande om bemötande av patienter under VFU och hur kan vi stödja och lyfta studenten i dess lärande.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap kring handledning av studentens patientbemötande för att kunna använda det i sitt handledarskap.

Diskussionsledare

Karin Björklund och Jenny Strandberg

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se senast 15 februari 2019.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Karin Björklund via mail: karin.b.bjorklund@sll.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.